|

Honingerdijk 56
3062 NW Rotterdam
info@zonnehoek.com

top

Villa
Zonnehoek

Villa Zonnehoek is sinds 2006 een gemeentelijk monument (nr. E-145). Het uit 1890 daterende pand is van belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een laat negentiende eeuwse villa voor de gegoede stand in neo-renaissancistische stijl vormgegeven.